Goede doelen

de goede doelen die jaarlijks door de medewerkers zelf zijn aangedragen waren in

2019

1. Nederlandse Patiëntenvereniging, afd. Ermelo
2. Warchild/beetje mooier
3. Stichting De Klink ‘s Heerenloo
4. Casa Nadar Hoop voor kinderen
5. Stichting vrienden van Serra en Dana
6. Woord en daad Ermelo
7. Vluchtelingenwerk Ermelo
8. Stichting Karamba
9. Stichting met uitgestrekte hand
10. Molenstichting Ermelo
11. Stichting Tanzania Support
12. Stichting Energy4all
13. Stichting Help Straatkinderen Roemenië
14. Stichting Thubutu

2018

1. Voedselbank Ermelo - Harderwijk (afd. kinderen)
2. Hospice Ghana
3. Project Oeganda Jeugd Geref. Kerk PKN
4. Project Stichting Help Straatkinderen in Roemenië
5. Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp (Kroatische kinderen)
6. Ned. Patiënten Vereniging, afd. Ermelo
7. Zorgcentrum In de Luwte
8. Stichting De Parasol
9. Stichting Karamba
10. Woord en daad, afd.  Ermelo
11. Campagneteam Huntington Ermelo

2017

1. Oudheidkundige Vereniging Ermeloo
2. Ned. Patiëntenvereniging afdeling Ermelo
3. Zonnebloem afdeling Ermelo ivm 25 jarig jubileum
4. Stichting Paardrijden gehandicapten Ermelo
5. Phurulenke Disabled Project
6. jongeren werkvakantie Slowakije, Kerkelijk Centrum
7. de Maretak Veluwe Harderwijk
8. campagneteam (ziekte van) Huntington
9. stichting Surisamen
10. Fatima Musa
11. stichting vrienden van Serra en Dana
12. Ecologisch landbouwproject in Colombia
13. project NOAD, taakgroep ZWO Geref.Kerk Ermelo