Goede doelen

de goede doelen die jaarlijks door de medewerkers zelf zijn aangedragen waren in

2020

1. Zonnebloem afdeling Ermelo
2. Filipijnen onderwijsproject
3. Stichting vrienden van Serra en Dana
4. Stichting vrienden speciale kinderhulp
5. Fathers house Oekraïne
6. Werkproject jeugd Westerkerk Bulgarije
7. Bijdrage in aanschaf tuinbank voor bewoners Kroondomein
8. St. OMF Nederland, coaching zendingswerkers
9. Stichting Milly Mamoudou, Guinée
10 Stichting Little John (straatkinderen Oekraïne)

2019

1. Nederlandse Patiëntenvereniging, afd. Ermelo
2. Warchild/beetje mooier
3. Stichting De Klink ‘s Heerenloo
4. Casa Nadar Hoop voor kinderen
5. Stichting vrienden van Serra en Dana
6. Woord en daad Ermelo
7. Vluchtelingenwerk Ermelo
8. Stichting Karamba
9. Stichting met uitgestrekte hand
10. Molenstichting Ermelo
11. Stichting Tanzania Support
12. Stichting Energy4all
13. Stichting Help Straatkinderen Roemenië
14. Stichting Thubutu

2018

1. Voedselbank Ermelo - Harderwijk (afd. kinderen)
2. Hospice Ghana
3. Project Oeganda Jeugd Geref. Kerk PKN
4. Project Stichting Help Straatkinderen in Roemenië
5. Stichting Vrienden Speciale Kinderhulp (Kroatische kinderen)
6. Ned. Patiënten Vereniging, afd. Ermelo
7. Zorgcentrum In de Luwte
8. Stichting De Parasol
9. Stichting Karamba
10. Woord en daad, afd.  Ermelo
11. Campagneteam Huntington Ermelo