Verkoopvoorwaarden

 • Over mogelijke uitzonderingen op huisregels en voorwaarden en in gevallen waarin de voorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de dienstdoende beheerder.
 • Bij diefstal schakelen wij te allen tijde de politie in.
 • Artikelen worden niet geruild.
 • Net binnengebrachte goederen zijn niet direct voor verkoop beschikbaar.
 • Als een artikel niet geprijsd is kan een daartoe bevoegd persoon de dienstdoende beheerder hiervoor een prijsbepaling maken, bij twijfel behouden wij ons het recht voor om het artikel eventueel tijdelijk uit de verkoop te halen. Indien er ons inziens sprake is van prijsverwisseling, behouden wij ons het recht voor om een nieuwe prijsbepaling te maken dan wel het artikel eventueel tijdelijk uit de verkoop te nemen.
 • Artikelen die als set geprijsd zijn worden ook als set verkocht (kostuums, etc.) het staat een ieder vrij de hele set te kopen, en maar een gedeelte mee te nemen. Het overgebleven deel kan dan weer aan de kringloopwinkel geschonken worden.
 • Stichting Kringloopwinkel Ermelo verhuurt geen artikelen.
 • Stichting Kringloopwinkel Ermelo koopt geen goederen in.
 • Ruilhandel is niet mogelijk.
 • U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat u - al dan niet regelmatig - goederen hebt afgestaan aan Stichting Kringloopwinkel Ermelo.
 • Indien u een gaskooktoestel koopt dient u dit door een erkende installateur te laten aansluiten en beoordelen. Mochten daarbij gebreken worden geconstateerd die redelijkerwijs niet waren te verwachten, dan kunt u het toestel binnen zeven dagen na aankoop retourneren op vertoon van de kassabon. Het aankoopbedrag zal in dat geval worden terugbetaald. Attentie! Er dient altijd een nieuwe gasslang gekocht te worden. Ook wasmachines en vaatwassers kunnen bij geconstateerde gebreken op vertoon van de kassabon worden geretourneerd. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald.
 • Artikelen dienen alleen aan de kassa afgerekend te worden.
 • Schade die ontstaan is bij het transporteren van goederen die men zelf heeft opgehaald, is voor eigen risico.
 • Stichting Kringloopwinkel Ermelo is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen tijdens uw aanwezigheid in de winkel of meubelloods.
 • Betreden van de locaties is voor eigen risico.
 • BEZORGEN:
  - meubels kunnen bij u thuis worden bezorgd (in Ermelo, Putten of Harderwijk)
  - de bezorgkosten zijn € 5,00 per aflevering in Ermelo, € 7,50 in het buitengebied van Ermelo
    en € 12,50 in Harderwijk en Putten
  - betaling direct bij aankoop
  - Wij leveren de meubels af op de begane grond.
  - Dit geldt ook voor hoogbouw, tenzij er een lift aanwezig is waar de meubels inpassen.
  - Voor campings en bungalowparken is de levering bij de ingang van de camping of het park.